Foto
Rejestry:
- wynagrodzeń
- bankowe
- pracowników
Ewidencje:
- wychowanków
- pracowników
- środków trwałych
- wyposażenia
- akt osobowych
- list obecności
- kartotek płacowych
- dowodów księgowych
Archiwa:
  1. Rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych.
  2. Rejestr kartotek wynagrodzeń pracowników zwolnionych.
  3. Akta osobowe
  4. Listy płac
  5. Księgowość B-25
  6. Księgowość
  7. Dział Pedagogiczny
  8. Dział Pedagogiczny B-25