Foto
Termin  kontroli  
  Instytucja kontrolująca
     Cel  kontroli
 12.01.2011
PSSE Opole
 Kontrola stanu sanitarnego, pomiar natężenia, pomiar temperatury w salach zabaw.
 
23.09.2010
Kuratorium Oświaty
Uzgodnienie tematów do realizacji z zakresu brd
15.09.2010
 PSSE Opole
Kontrola sanitarna pomieszczeń i higieniczno-sanitarna sal zajęć
27.04.2010
PUP
Kontrola stażystki
26.03.2010
Opolski Kurator Oświaty
Realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego
26.08.2009
Prezydent Miasta Opola
Wdrożenie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 18.03.2009 r.
28.07.2009
PSSE Opole
Kontrola piaskownicy
16.01.2009
PINB Opole
Utrzymanie obiektu, szczególnie stanu technicznego ogrodzenia i balustrad, schodów wewnętrznych i zewnętrznych
13.01.2009
PINB Opole
Prawidłowość naliczania odsetek od nieterminowych płatności za przedszkole, ewidencjonowanie ich, uwzględnienie w umowach zawartych z rodzicami zapisu dotyczącego naliczania odsetek