Foto

 

Środki budżetowe miasta                                                              769.073,00 PLN 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń               600,00 PLN 
Wynagrodzenie osobowe pracowników                                       587.562,90 PLN 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                 43.114,87 PLN 
Składki na ubezpieczenie społeczne                                               92.621,20 PLN 
Składki na fundusz pracy                                                                13.599,32 PLN 
Zakup usług pozostałych                                                                  2.000,00 PLN 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych             32.000,00 PLN 
Wydatki bieżące razem                                                                768.898,29  PLN
 
PLAN FINANSOWY dochodów własnych
 
Stan środków pieniężnych na początku roku                                   53.594,75 PLN 
Wpływy z różnych opłat                                                                 261.307,83 PLN 
Wydatki bhp                                                                                1829,14 PLN
Zakup materiałów i wyposażenia                                                     49.711,15 PLN 
Zakup środków żywności                                                               72.680,80 PLN 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      13.362,90 PLN 
Delegacje                                                                                    1.594,39 PLN
Zakup energii                                                                               43.975,16 PLN 
Zakup usług remontowych                                                             101.530,02 PLN 
Zakup usług zdrowotnych                                                                 785,00 PLN
Materiały papiernicze i komputerowe                                                     516,54 PLN
Zakup usług pozostałych                                                                   45.969,29 PLN 
Usługi internetowe                                                                                 702,62  PLN
Telefon stacjonarny                                                                              1. 670,91 PLN
Różne opłaty i składki                                                                             512,00 PLN 
Kursy i szkolenia                                                                                   2.439,00 PLN
Wydatki bieżące razem                                                                     337.278,92 PLN 
Stan środków na koniec roku                                                               22.376,34 PLN